مبانی نظری جهانی شدن یا جهانی سازی

مبانی نظری جهانی شدن یا جهانی سازی

مبانی نظری جهانی شدن یا جهانی سازی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

مبانی نظری جهانی شدن یا جهانی سازی

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

مبانی نظری جهانی شدن یا جهانی سازی


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

1-2- جهانی شدن یا جهانی سازی: :………………………………………………………………..23
2-2-«جهانی شدن یک امر محتوم و یک فرآیند طبیعی است.»:……………………………………………26
3-2-«جهانی شدن یک پروژه ی ائدولوژیک غربی است.»:…………………………………………………..27
4-2-«جهانی شدن یک روند قابل مدیریت است» :……………………………………………………………..29
5-2- تعاریف جهانی شدن:……………………………………………………………………………………………..30
6-2- جهانی شدن ؛فرصت یا تهدید:…………………………………………………………………………………31
7-2- جهانی شدن،یک پدیده چند بعدی:……………………………………………………………………….33
8-2- ابعاد جهانی شدن :……………………………………………………………………………………………..34
9-2- جهانی شدن اقتصاد: ……………………………………………………………………………………………34
10-2-جهانی شدن سیاست :…………………………………………………………………………………………34
11-2- جهانی شدن فرهنگ : :……………………………………………………………………………………….35
12-2- فوكویاما و نظریه ی آخرالزمان:……………………………………………………………………………35
13-2- مارشال مك لوهان با نظریه ی دهكده ی جهانی:…………………………………………………..36
14-2- آلوین تافلر با تئوری برترین ها:………………………………………………………………………….36
15-2- ساموئل هانتیگتون و نظریه ی برخورد تمدن ها:……………………………………………………37
16-2- نظریه مبادله جورج هومنز:…………………………………………………………………………………38
17-2- نظریه نظام جهانی والراشتاین:……………………………………………………………………………..42
18-2- جهانی شدن وفرهنگ:……………………………………………………………………………………….47
19-2- فرهنگ وجهانی شدن:……………………………………………………………………………………….49
20-2- هویت جهانی ومحلی:……………………………………………………………………………………….52
21-2- هویت های محلی درفرایند جهانی شدن . :…………………………………………………………..52
22-2- استراتژی امنیت فرهنگی:…………………………………………………………………………………..56
23-2- آثار تحولات ارتباطات برفرهنگ:…………………………………………………………………………60
24-2- جهانی شدن و سیاست:……………………………………………………………………………………..61
25-2- جهانی شدن حقوق بشر:……………………………………………………………………………………64
26-2- هویت های جغرافیایی وسیاسی:………………………………………………………………………….66
27-2- نقش دولت های ملی:……………………………………………………………………………………………67
28-2- جهانی شدن واقتصاد:…………………………………………………………………………………………….68
29-2- جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت زنان:………………………………………………………..72
30-2- تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:…………………………..78

این روز ها حول محور جهانی شدن بسیار گفته و نوشته می شود و پژوهش های فراوانی شده است بیش از صدها پژوهش از اندیشمندان داخلی و خارجی نوشته شده است و دانشجویان رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا به این موضوع پرداخته اند .
به دلیل اینکه فرآیند جهانی شدن امری اجتناب ناپذیر و فراگیر در جامعه امروزی بدل شده است اذهان بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان را به خود جلب کرده است جهانی شدن به دلیل نفوذ در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی(سیاست ,فرهنگ ,اقتصاد ,حقوق, و… ) اندیشمندان عرصه های مختلف علمی را برآن داشته تا درمورد این فرآیند تحقیق و بررسی نمایند که در اینجا به ارائه چند نمونه از آنها که با محوریت جهانی شدن صورت گرفته اشاره می نماییم:
علی اسکندری وطن نژاد در سال 1382 در پژوهشی تحت عنوان؛ جهانی شدن و تأثیر آن بر دولت های رانیتر (مطالعه ی موردی ایران) با هدف ارائه تصویر واقع گرایانه و راهکاری مناسب در مورد مهمترین موضوع روابط بین الملل (جهانی شدن) به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت رانیتر ایران می باشد. روش پژوهش آن بر تأکید بر تاریخ و توصیف شواهد موجود،با توجه به رابطه بین متغیرها از روش همبستگی با ابزار کتابخانه ای سعی در جمع آوری و نتیجه گیری موضوع داشته است ابزار اندازه گیری؛ شاخص های توسعه و تغییرات وسایل ارتباطی، فرهنگ سیاسی رشد اقتصادی است. نتیجه گیری کلی آن در این پژوهش با توجه به رشد آگاهی جهانی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی که ملتها را به هم نزدیک می کند. فشاری از داخل و درخواست هایی از خارج برای مردمی کردن حکومت و همچنین عدم وابستگی به رانت نفت بر دولت وارد می شود. که دولت ایران با توجه به اعمال تغییرات در دولت به موارد فوق دست خواهد یافت.
اکبر علی پوریان در سال 1384 در پژوهشی تحت عنوان «حمایت گرایی و رقابت گرایی در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر کشورهای حوزه جنوب(مورد ایران) با هدف ارزیابی میزان تأثیر حمایت گرایی و رقابت گرایی بر توسعه اقتصادی کشورهای حوزه جنوب (مورد ایران) و ارائه راهکار در خصوص چگونگی توسعه اقتصادی کشورهای جنوب (مورد ایران) در عصر جهانی شدن می باشد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقایسه ای بوده که به روش کتابخانه ای- تحلیل محتوایی انجام شده است. پدیده جهانی شدن در بُعد اقتصادی بر همه کشورها تأثیر دارد.

حال با عنایت به الزام ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی دولت های متعلق به حوزه جنوب (مورد ایران ) که به رویکرد حمایت گرایی بیشتر اهمیت می دهند چگونه در جهت توسعه اقتصادی کام بر می دارند.
نتایج نشان داد با توجه به اینکه کشورهای حوزه جنوب (مورد ایران) عمدتاً نسبت به رویکرد رقابت گرایی به رویکرد حمایت گرایی اولویت می دهند بنابراین تقابل این دو رویکرد در عصر جهانی شدن نمی تواند بر توسعه اقتصادی این کشورها تأثیر مثبت داشته باشد.
پروین هاشم دباغیان در سال 1380 در پژوهشی تحت عنوان، نقش ارتباطات و تکنولوژی های نوین ارتباطی در جهانی شدن (Global lization) با هدف بررسی نقش ارتباطات و عملکرد تکنولوژیهای نوین در دگرگونی تمدن انسانی و تأثیر آن در فرآیند پدیده جهانی شدن به بررسی این موضوع پرداخته است. روش پژوهش او کتابخانه ای و استفاده از مقالات و نشریات فارسی و همچنین ترجمه مقالات و مجلات و کتب به زبان انگلیسی انجام شده است و از پرسش های کددار برای رسیدن به پاسخ های درست و اثبات فرضیه ها استفاده کرده است.
*قدرت احمدیان در سال 1380 در پژوهشی تحت عنوان «جهانی شدن و اقتصاد سیاسی ایران(بررسی موانع نهادی مشارکت ایران در اقتصاد لیبرال جهانی)» به روش پیمایشی به بررسی این موضوع پرداخته است .
فرضیه رساله آن است که نا کارآمدی دولت زمینه ساز مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی است .برای حمایت از ایده فوق در فصل اول یک چارچوب نظری در خصوص مفهوم جهانی شدن بویژه از بعد اقتصادی آن ارائه شده است .این چارچوب نظری در برگیرنده سه رهیافت جامعه شناختی ،انتقادی ، لیبرالیستی است، در این فصل نتیجه گیری غالب در بررسی مفهوم جهانی شدن رهیافت لیبرالیستی است .در فصل دوم در بررسی مفهوم جهانی شدن در اقتصاد سیاسی کشورهای ٌصنعتی (زوال دولت رفاهی)کشور های نیمه صنعتی (زوال اقتصاد متمرکز )و کشورهای در حال توسعه (زوال خط مشی واردات) و افزایش سهم آنها از تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی ارتباط برقرار شده است و به موقعیت و سهم پایین ایران از اقتصاد لیبرال جهانی بر محور شاخص های صادرات جهانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سالهای پس از انقلاب اشاره شده است .فصل سوم به بررسی علل اصلی وضعیت فوق اختصاص یافته است. نتیجه گیری بر آمده از این رساله آن است که ناکارآمدی دولت باعث عدم رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، عدم رشد تولید ،عدم صادرات و نهایتا مشارکت ضعیف ایران در اقتصاد لیبرال جهانی است از این رو گفته می شود راه رشد اقتصاد کشور ، کار آمد نمودن آن است.

جهانی سازی غربی و جهانی شدن اسلامی«قسمت اول»

2ـ بین مبانی فکری و فلسفی غرب و جهانی شدن یا جهانی سازی(1) ارتباط وجود دارد؛ … چهارچوبهای نظری و عملی جهانی شدن اسلامی و همچنین، منطبق سازی جهانی شدن اسلامی …
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺟﻮاد رﻧﺠﻜﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﭼﻴﺴﺖ؟اﺑﻌﺎد آن ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟

اﻳﻦ اﺑﻬﺎم،اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ رﻳﺸـﻪ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﻛـﻪ. ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آن را ﻣﻲ …. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن اﻣﺮي ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ …. اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل دوﻟﺘﻲ ، ﺿﺮورت ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي آزاد ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي و وارد. ﺷﺪن در  …
بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ

فرایند جهانی شدن، ابعاد و دامنه آن آنقدر وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی … لذا در این مقاله به ارائه ادبیات موضوعی ومبانی نظری ، وجه تمایز جهانی شدن و جهانی سازی … مبانی، نظریه ها، دیدگاه ها و پارادایم های موجود در زمینه جهانی شدن و فرهنگ پرداخته و …
جهانی شدن و ارتباطات؛ زمینهها و چشماندازهای نظری

بدینمنظور، با تفکیک چهار مفهوم ” جهانیت”[1]، جهانی شدن[2] ، جهانی سازی[3]، و … این مقاله چشمانداز نظری تحولات فناورانه و معرفتی معطوف به جهانی شدن را پیدایش … آن عام و خاص (جهانی و محلی) نه بهعنوان دو قطب فرهنگی بلکه بهعنوان اصول متقابل نافذ در …
باشگاه اندیشه › مبانی نظری جهانیسازی

علیرغم متداول بودن اصطلاح جهانی شدن یا جهانیسازی، هنوز تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است. زیرا: 1. دقیقاً زوایا و ابعاد جهانی شدن ملموس و روشن نیست، حتی برای  …

پاورپوینت بررسی سیستم های سوپر پنل

دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی سیستم های سوپر پنل در قالب pptx، قابل ویرایش و در حجم 24 اسلاید شامل مقدمه، سوپر پنل چیست؟، مزایای سیستم از دید گاه سازندگان، مزایای سیستم از دید گاه استفاده کنندگان، دیوار باربر، پنل سقفی، مزایای پنل سقفی

براي دانلود فایل کليک کنيد

تحقیق اخلاق و عرفان

اخلاق
عرفان
نقش اخلاق و عرفان در سیاست

براي دانلود فایل کليک کنيد

رابطه اخلاق و عرفان اسلامی

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/6083/63818/رابطه-اخلاق-و-عرفان-اسلامی

ذخیره شده

تکنولوژی تحقیق و پژوهش(8) … عرفان و اخلاق دو مقوله اساسی در علوم اسلامی هستند که پیشینة هر یک از آنها به تاریخ قبل از اسلام باز می گردد. … 2ـ اخلاق عرفانی، هدف این مکتب تربیت انسان کامل یا کون جامع است که عصاره خلقت و جامع جمیع نشات وجود و …

اخلاق و عرفان – پرتال امام خمینی

www.imam-khomeini.ir/fa/page/127/?kind=390&lm=Latest&title…

ذخیره شده

… سلوک الی الله از دیدگاه امام خمینی اشاره دارد تا سالک از راه تحقیق در آنها، حق را از باطل تمییز دهد. … مقاله ارائه شده در همایش اندیشه های اخلاقی عرفانی امام خمینی (س).

اجتماع‌گرایی اخلاق عرفانی – نقد و نظر – پژوهشگاه علوم و …

jpt.isca.ac.ir/article_1123.html

ذخیره شده

مشابه

در این مقاله با نگاهی به ادبیات و آموزه‌‌های عرفانی عارفان مسلمان در سده‌های پیشین، با … نسبت اخلاق عرفانی و دغدغه‌مندی نسبت به اجتماع و اجتماع‌گرایی عارفان، ارائه شده است. … بابن الدباغ)،(بی‌تا) مشارق انوارالقلوب و مفاتیح‌ اسرارالغیوب، تحقیق: ه‍ .

دانلود موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان به نام مسافر

دانلود موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان به نام مسافر ازرسانه موزیک ایرانی

پخش آنلاین موزیک ویدیو کردی مسافر از احمد مرادیان با بالاترین کیفیت

Download Song By Ahmad Moradian Called Mosafer With And Direct Links

هم اکنون رسانه موزیک ایرانی برای شما کاربران موزیک ویدیو کردی مسافر را از احمد مرادیان با بهترین کیفیت آماده کرده است

دانلود موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان به نام مسافر

دانلود فول آرشیو احمد مرادیان با بالاترین کیفیت در موزیک ایرانی

تکست و متن موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان مسافر

دانلود موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان به نام مسافر با لینک مستقیم

دانلود موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان – مسافر

دانلود موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان به نام مسافر

 

نوشته دانلود موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان به نام مسافر اولین بار در دانلود موزیک. پدیدار شد.

براي دانلود فایل کليک کنيد

      

دانلود موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان به نام مسافر

musicirani.org/احمد-مرادیان-مسافر-2.p19604

ذخیره شده

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ – دانلود موزیک ویدیو کردی احمد مرادیان به نام مسافر Download Song By Ahmad Moradian Called Mosafer With And Direct Links دانلود موزیک ویدیو …

دانلود آهنگ کردی احمد مرادیان به نام مسافر

musicirani.org/احمد-مرادیان-مسافر.p19601

ذخیره شده

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ – دانلود آهنگ کردی احمد مرادیان به نام مسافر Download Song By Ahmad Moradian Called Mosafer With And Direct Links دانلود آهنگ کردی احمد مرادیان …

دانلود اهنگ احمد مرادیان به نام مسافر – کرد موزیک

www.kord-music.net/16582/احمد-مرادیان-مسافر/

ذخیره شده

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ – دانلود آهنگ جدید احمد مرادیان به نام مسافر Download New Song From Ahmad Moradian Called Mosafer میکس و مستر : مصطفی البرزی / کارگردان …

دانلود آهنگ کردی آوات بوکانی به نام ده نگی دل ئاهنگی دل

دانلود آهنگ کردی آوات بوکانی به نام ده نگی دل ئاهنگی دل ازرسانه موزیک ایرانی

پخش آنلاین آهنگ کردی ده نگی دل ئاهنگی دل از آوات بوکانی با بالاترین کیفیت

Download Song By Awat Bokani Called Dangi Del Ahangi Del With And Direct Links

هم اکنون رسانه موزیک ایرانی برای شما کاربران آهنگ کردی ده نگی دل ئاهنگی دل را از آوات بوکانی با بهترین کیفیت آماده کرده است

دانلود آهنگ کردی آوات بوکانی به نام ده نگی دل ئاهنگی دل

دانلود فول آرشیو آوات بوکانی با بالاترین کیفیت در موزیک ایرانی

تکست و متن آهنگ کردی آوات بوکانی ده نگی دل ئاهنگی دل

دانلود آهنگ کردی هنرمند آوات بوکانی بنام «ده‎نگی دل ئاهنگی دل»

ده‎نگی دل ئاهنگی دل هه‌ر بو تویه

له‌دوای ژینو ژیان هه‌ر رورویه

من دلم له لای دلت سه‌ربه‌خویه

دل دله ژیان به بی تو درویه

دانلود آهنگ کردی آوات بوکانی به نام ده نگی دل ئاهنگی دل با لینک مستقیم

دانلود آهنگ کردی آوات بوکانی – ده نگی دل ئاهنگی دل

دانلود آهنگ کردی آوات بوکانی به نام ده نگی دل ئاهنگی دل

 

نوشته دانلود آهنگ کردی آوات بوکانی به نام ده نگی دل ئاهنگی دل اولین بار در دانلود موزیک. پدیدار شد.

براي دانلود فایل کليک کنيد

      

دانلود آهنگ ده نگی دل ئاهنگی دل از آوات بوکانی – موزیک کردی

musickordi.com/music/4860/آوات-بوکانی-ده-نگی-دل-ئاهنگی-دل/

ذخیره شده

۱۲ خرداد ۱۳۹۷ – دانلود آهنگ ده نگی دل ئاهنگی دل از آوات بوکانی با کیفیت عالی همراه با متن آهنگ و پخش آنلاین در موزیک کردی – دانلود آهنگ هنرمند آوات بوکانی بنام …

آوات بوکانی – موزیک کردی

musickordi.com/singer/آوات-بوکانی.html

ذخیره شده

مشابه

آوات بوکانی جدید دانلود تمامی آهنگ های جدید و موزیک ویدیو آوات بوکانی 2018 با کیفیت عالی mp3 320 و … دانلود آهنگ هنرمند آوات بوکانی بنام «ده نگی دل ئاهنگی دل»

دانلود اهنگ آوات بوکانی به نام دردی دل – کرد موزیک

www.kord-music.net/12974/آوات-بوکانی-دردی-دل/

ذخیره شده

دانلود آهنگ آوات بوکانی به نام دردی دل Download The Song Of Awat Bokani Called Dardi Del.

قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان

دسته بندي : جزوات درسی و مقالات » حقوق

دانلود جزوه قانون پیش فروش ساختمان در قالب pdf آماده چاپ

دسته بندی: جزوات درسی و مقالات » حقوق

تعداد مشاهده:
67
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: pdf

حجم فایل:427
کیلوبایت


 قیمت:


7,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


 
پرداخت و دریافت فایل

  • محتوای فایل دانلودی:

    دانلود جزوه قانون پیش فروش ساختمان در قالب pdf آماده چاپ

نوشته قانون پیش فروش ساختمان اولین بار در مرکز دانلود فایل نگارا. پدیدار شد.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

مرکز پژوهشها – قانون پیش فروش ساختمان

rc.majlis.ir › سـامانه قوانین › قوانین و مقررات

ذخیره شده

مشابه

۹ بهمن ۱۳۸۹ – عطف به نامه‌ شماره 99772/35359 مورخ 24/6/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون پیش‌فروش ساختمان …

[PDF]ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶ

legal.kums.ac.ir/kums_content/media/image/2015/05/58030_orig.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶ. ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻣﺎده. 1. ﻫﺮ ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن، ﻣﺎﻟﻚ رﺳﻤﻲ زﻣﻴﻦ. (. ﭘﻴﺶ. ﻓﺮوﺷﻨﺪه. ) ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ﻣﺸﺨﺺ در آن زﻣﻴﻦ ﺷﻮد و واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع …

متن کامل قانون پیش ‌فروش ساختمان و آپارتمان – مسکن بزرگ …

https://www.amlakpa.ir › قوانین حقوقی

ذخیره شده

مشابه

تبصره اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند: ‌١ـ سرمایه‌گذارانی که …

دانلود آهنگ کردی آیت احمد نژاد به نام چه نی ته نیاس دلم

دانلود آهنگ کردی آیت احمد نژاد به نام چه نی ته نیاس دلم ازرسانه موزیک ایرانی

پخش آنلاین آهنگ کردی چه نی ته نیاس دلم از آیت احمد نژاد با بالاترین کیفیت

Download Song By Ayat Ahmadnezhad Called Chane Tanyas Delem With And Direct Links

هم اکنون رسانه موزیک ایرانی برای شما کاربران آهنگ کردی چه نی ته نیاس دلم را از آیت احمد نژاد با بهترین کیفیت آماده کرده است

دانلود آهنگ کردی آیت احمد نژاد به نام چه نی ته نیاس دلم

دانلود فول آرشیو آیت احمد نژاد با بالاترین کیفیت در موزیک ایرانی

تکست و متن آهنگ کردی آیت احمد نژاد چه نی ته نیاس دلم

چه‌نی ته‌نیاس ته‌نیاس دلم

بوچی واته کردوه گولم

چه‌نی ته‌نیاس ته‌نیاس دلم

دلت بو به جی هیشت گولم

هه‌ر خونه جیژوانی چولت

بو ره‌نجکه‌ی بی حاسلیت

بوچی به بی مال ئاوای

منت هیشتوه به ته‌نیایی

هه‌رگیز ئاوینی توم نه‌دی

بی وه‌فا بی هه‌ر خودای

چه‌نی ته‌نیاس ته‌نیاس دلم

بوچی واته کردوه گولم

چه‌نی ته‌نیاس ته‌نیاس دلم

دلت بو به جی هیشت گولم

هه‌ر خونه جیژوانی چولت

بو ره‌نجکه‌ی بی حاسلیت

چه‌نده خه‌می تو گرانه

چه‌ده‌ردیکی بی ده‌رمانه

ساریژ که برینت خود کردو

ئه‌مانه ته‌بیب ئامانه

چه‌نی ته‌نیاس ته‌نیاس دلم

بوچی واته کردوه گولم

چه‌نی ته‌نیاس ته‌نیاس دلم

دلت بو به جی هیشت گولم

هه‌ر خونه جیژوانی چولت

بو ره‌نجکه‌ی بی حاسلیت

آیت احمدنژاد چه نی ته نیاس دلم

دانلود آهنگ کردی هنرمند آیت احمدنژاد بنام «چه‌نی ته‌نیاس دلم»

غمگین – از آلبوم سکالا

دانلود آهنگ کردی آیت احمد نژاد به نام چه نی ته نیاس دلم با لینک مستقیم

دانلود آهنگ کردی آیت احمد نژاد – چه نی ته نیاس دلم

دانلود آهنگ کردی آیت احمد نژاد به نام چه نی ته نیاس دلم

 

نوشته دانلود آهنگ کردی آیت احمد نژاد به نام چه نی ته نیاس دلم اولین بار در دانلود موزیک. پدیدار شد.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

      

دانلود آهنگ چه‌نی ته‌نیاس دلم از آیت احمدنژاد – موزیک کردی

musickordi.com/music/4920/آیت-احمدنژاد-چه-نی-ته-نیاس-دلم/

ذخیره شده

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ – آیت احمدنژاد چه نی ته نیاس دلم. دانلود آهنگ هنرمند آیت احمدنژاد بنام «چه‌نی ته‌نیاس دلم» غمگین – از آلبوم سکالا چه‌نی ته‌نیاس ته‌نیاس دلم بوچی واته کردوه …

آیت احمدنژاد – موزیک کردی

musickordi.com/singer/آیت-احمدنژاد.html

ذخیره شده

مشابه

آیت احمدنژاد چه نی ته نیاس دلم. دانلود آهنگ هنرمند آیت احمدنژاد بنام «چه‌نی ته‌نیاس دلم» غمگین – از آلبوم سکالا چه‌نی ته‌نیاس ته‌نیاس دلم بوچی واته کردوه گولم چه‌نی ته‌نیاس …

دانلود آهنگ چنه ته نیاس ته نیاس دلم از دلسوز خالدی – موزیک کردی

musickordi.com/music/1053/

ذخیره شده

مشابه

دانلود آهنگ چنه ته نیاس ته نیاس دلم از دلسوز خالدی با کیفیت عالی همراه با متن آهنگ و پخش آنلاین در موزیک کردی – دانلود آهنگ گریان《چنه ته نیاس ته نیاس دلم》 و شاد …

دانلود آهنگ کردی محسن لرستانی به نام علی اصغر

دانلود آهنگ کردی محسن لرستانی به نام علی اصغر ازرسانه موزیک ایرانی پخش آنلاین آهنگ کردی علی اصغر از محسن لرستانی با بالاترین کیفیت Download Song By Mohsen Lorestani Called Ali Asghar With And Direct Links هم اکنون رسانه موزیک ایرانی برای شما کاربران آهنگ کردی علی اصغر را از محسن لرستانی با بهترین کیفیت آماده […]

نوشته دانلود آهنگ کردی محسن لرستانی به نام علی اصغر اولین بار در دانلود موزیک. پدیدار شد.

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

      

دانلود آهنگ محسن لرستانی علی اصغر | کیفیت 320 – فضا تو …

www.myfaza2music.ir/دانلود-آهنگ-محسن-لرستانی-علی-اصغر/

ذخیره شده

دانلود آهنگ محسن لرستانی علی اصغر با کیفیت 320 و 128 لینک مستقیم متن موزیک + پخش آنلاین … دانلود آهنگ محسن لرستانی به نام علی اصغر با لینک مستقیم.
وارد نشده: کردی

دانلود مداحی جدید محسن لرستانی به نام علی اصغر – میکروکرد

microkord.com/دانلود-مداحی-جدید-محسن-لرستانی-به-نام-ع/

ذخیره شده

دانلود مداحی کردی محسن لرستانی علی اصغر دانلود مداحی جدید و بسیار شنیدنی از خواننده محسن لرستانی به نام … دانلود آهنگ کردی محسن لرستانی به نام چطور دلت میاد.

محسن لرستانی علی اصغر | دانلود آهنگ کردی علی اصغر محسن …

sornamusic.ir/mp3s/آهنگ-محسن-لرستانی-علی-اصغر/

ذخیره شده

۲۶ مهر ۱۳۹۶ – دانلود آهنگ جدید محسن لرستانی علی اصغر ، آهنگ علی اصغر با صدای محسن لرستانی + متن آهنگ علی اصغر از محسن لرستانی , Mohsen Lorestani – Ali …

بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی جزئیات و دریافت توضیحات: گزارش آزمایشگاه با موضوع بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، در قالب فایل Word و در حجم 12 صفحه. در این جزوه انواع بافرها و محلول‌های موردنیاز در آزمایشگاه زیست شناسی […]

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی – …

https://farafile.ir/product/…/بافرها-و-محلول-های-موردنیاز-در-آزمایشگاه-ژنتیک-مولکول…

ذخیره شده

گزارش آزمایشگاه با موضوع بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، در قالب فایل Word و در حجم 12 صفحه. در این جزوه انواع بافرها و محلول‌های موردنیاز در …

بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی – دانشجو

studentfiles.parsiblog.com/Posts/2516/بافرها+و+محلول+هاي+موردني/

ذخیره شده

گزارش آزمایشگاه با موضوع بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، در قالب فایل Word و در حجم 12 صفحه. در این جزوه انواع بافرها و محلول‌های موردنیاز در …

بافرها-و-محلول-های-موردنیاز-در-آزمایشگاه-ژنتیک-مولکولی – …

filepage.blog.ir/1397/04/…/بافرها-و-محلول-های-موردنیاز-در-آزمایشگاه-ژنتیک-مولکول…

ذخیره شده

۲ روز پیش – گزارش آزمایشگاه با موضوع بافرها و محلول های موردنیاز در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی، در قالب فایل Word و در حجم 12 صفحه. در این جزوه انواع بافرها و …

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام برای کنکوریها همراه با پاسخنامه این محصول در 108 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است
دسته بندی کشاورزی
بازدید ها 112
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1570 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

فروشنده فایل

کد کاربری 1800

کاربر

مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

توضیحات محصول

مجموعه تست برای کنکوریها همراه با پاسخنامه

“زبان عمومی و تخصصی

“بیو شیمی

” تغذیه دام

“پرورش دام

“فیزیولوژی و آناتومی دام

“ژنتیک”

آزمون شمارة یک
زبان عمومی
Part A :
Directions : In questions 1-10 , esch item consists of an incomplete sentence .
Below the sentence are four choices , marked ( 1 ) , ( 3 ) , and ( 4 ) .
You should find the one choice which best completes the sentence .
Mark your choice on the answer sheet .
1- I am looking for the office where they keep things that people ……….. in
the station or on the train .
1- miss 2- loose
3- have lost 3- have missed
2- She ………. The place .
1- had trouble find 2- had trouble finding
3- was in trouble to find 4- was in trouble finding
3- We all had our pictures ………… .
1- take 2- taken
3- pick 4- picked
4- You’ll probably have to fill ……… an application form
1- in 2- diwn
3- from 4- through
5 – Despite what the critics said about the play the ….. in the theater last
night seemed to enjoy it .
1- readers 2- spectators
3- viewers 4- audience? «6» مجموعه علوم دامی

6 – If you ……… an object to someone , you give it to him .
1- pass 2- take
3- show 4- send
7 – you cant …….. on the train arriving on time .
1- depend 2- rely
3- reply 4- demand
8 – If you want to stop your car , you have to put your foot on the ……..
pedal .
1- gas 2- clutch
3- brake 4- accelerator
9 – If you’re overweight , you have to put your foot on the …… pedal .
1- diet 2- regime
3- cure 4- holiday
10 – I ……… some old family photographs while I was looking through some
boxes in the cellar .
1- came around 2- came up
3- came to 4- came across .

0- سنگینترین نژاد گوسفندی کدام است؟
1)آواسی 2)مارش 3)لینکلن 4)لیستر
151- در منترل کیفیت حرکت Circular در اثر کدام علت است؟
1)نواقص ژنتیکی 2)شوك حرارتی
3)کهنه بودن اسپرم 4)استریل نبودن شرایط نگهداری
152- پس از استفاده از زرده تخم مرغ در انجماد اسپرم چنددرصد گلیسرول لازم است؟
%7(4 %11(3 %2(2 %0(1
153- در صورت استفاده از چه مادهای به بافر در انجماد اسپرم نیازی نیست؟
1)فروکتوز 2)لاکتوز 3)زرده تخم مرغ 4)گلیسرول
154- با کدام روش Leve-dead ration اندازهگیری میشود؟
1)تعیین درصد اسپرم نابهنجار 2)تعیین توان تحرك
3)تعیین درصد اسپرم پیشرو 4)رنگ آمیزی
155- هورمون MIS توسط ……… تولید و موجب ……… میشود.
1)سرتولی ـ کنترل تستوسترون 2)سرتولی ـ ورود بیضهها به اسکروتوم
3)لایدیگ ـ کنترل تستوسترون 4)لایدیگ ـ ورود بیضهها به اسکروتوم
156- سرعت توید استپرم تحت کنترل……… میباشد.
3 و 2(4 تستوسترون(3 FSH(2 ICSH(1
Sertoli cells -157 کدامیک از اعمال را انجام نمیدهد؟
ABP تولید(2 inhibin تولید(1
3)تولید 4 MIF)تبدیل استروژن به آندروژن
1- در یک طرح مربع لاتین 3*3، تعداد مربع لاتین استاندارد برابرر است با:
18 (4 9 (3 12 (2 15 (1
32- فرمول مجموع مربعات خطا در طرح LS کدام است؟

33- درجه آزادی طرح مزبع لاتین مکرر برابر است با:
L(r-1) (1
2
L(r-1)(r-2)+(L-1)(r-1) (2 -(r-1)
df (3 کل منهای بقیه dfها 4) همه موارد
35- تعداد اثرات تیمار در آزمایشات فاکتوریل بستگی دارد به ……
1) تعداد فاکتورها 2) تعداد سطح فاکتورها
3) هم تعداد فاکتور و هم تعداد سطوح 4) نوع آزمایش فاکتوریل
36- فرمول محاسبه اثر اصلی A در آزمایشات فاکتوریل کدام است؟
[( ) ( )] (1
2
1
a2b2 – a1b2 + a2b1 – a1b1
[( ) ( )] (2
2
1
a2b2 – a1b1 + a1b2 – a1b1

[( ) ( )] (3
2
1
2 2 1 2 2 1 1 1
[( ( ) ( )] (4 a b – a b – a b – a b
2
1
2 2 2 1 1 2 1 1
a b – a b – a b – a b
37- مدل ریاضی طرح بلوك در ازمایشات فاکتوریل کدام است؟
(1 Xikl k l kl ikl = m +a + b + (ab ) + e
(2 Xikl k i l kl ikl = m +a -d + b + (ab ) + e
(3 Xikl ikl = m +a + b + e
(4 Xikl i i + k + l + kl + ii¢kl = m + d +d ¢ a b (ab ) e
1

39- میانگین چهار مشاهده در یک طرح از یک متغیر تصادفی برابر 40 و خطای معیار آن 5 است. ضریب
تغییرات را محاسبه کنید.
10 (4 12/5 (3 25 (2 2/5 (1
40- در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار مجموع مشاهدات تیمار شاهد برابر 3 و مجموع
مشاهدات سایر تیمارها برابر 6 است. مجموع مربعات مقایسه میانگین بین تیمار شاهد و سایر تیمارها برابر
است با: 2/7 (4 0/9 (3 0/13 (2 0/1 (1

1- سیکل کوری موجب کدامیک میشود؟
1)تبدیل آلانین به گلیکوژن 2)گلوکز کبدی به آلانین
3)گلیکوژن کبد به گلوکز خون 4)گلیکوژن عضله به گلوکوز خون
82- در ساخته شدن گلوکوز از آلانین کدام آنزیم نقش ندارد؟
1)فسفوفروکتوکیناز 2)گلوکز ـ6ـ فسفات
3)پیروات کربوکسیداز 4)فسفو انول پیروات کربوکسی کیناز
83- کاتابولیسم هم در کدام اندامک رخ میدهد؟
1)شبکه آندوپلاسمی ـ کلیه 2)شبکه آندوپلاسمی ـ کبد
3)لیزوزوم ـ طحال 4)لیزوزوم ـ کلیه و کبد
84- علت بیماری شربت افرا چیست؟
1)اشکال در متابولیسم سیستین 2)کمبود آلفاکتو اسید کربوکسیلاز
3)اشکال در آنزیم فنیل آلانین کربوکسیلاز 4)تجمع اسید اوریک در مفاصل
85- محل ترکیب اورنی تین و کربامیل فسفات در چرخه اوره کدام است؟
1)سیتوزول 2)غشاء میتوکندری 3)هسته 4)ماتریکس
86- کدام آنزیم در TCA و گلوکونئوژنز مشترك است؟
1)مالات دهید روژناز 2)پیروات کربوکسیلاز
3)سیترات سنتاز 4)ایزوسیترات دهیدروژناز
87- مهار آلوستریک آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز توسط کدام صورت میگیرد؟
آلفاکتوگلوتارات(4 NADH(3 CO2
1- تبدیل کاروتن به ویتامین A در ……… رخ میدهد.
1)کبد 2)کلیه 3)مخاط روده 4)طحال

تغذیه دام
91- منشاء وزن پائین (RunT) در بچه خوکهای حاصل از یک زایش کدام است؟
1- کمبود مواد معدنی
2- کمبود ویتامین
3- تقسیم نابرابر جفت
4- تنش حرارتی
92- کدام اسید آمینه در جیره طیور تخمگذار غیر ضروری است؟
1- سرین
2- لیزین
3- متیونین
4- آرژنین
93-در محاسبۀ لیزین قابل دسترس جیره ضریب مقدار وزن بدن چند است؟
0/9 -4 6/25 -3 60 -2 9/5 -1
94- در فرمول محاسبۀ UDP کدامیک مورد استفاده قرار میگیرد؟
ERPD -4 ADIN -3 PDI -2 CPFD -1
95-کدام اسید آمینه در غلظت بالا سمی است؟
Trp -4 ILu -3 Lys -2 Met -1
پرورش دام
120- در محاسبه TDN جیرة گاو شیری ضریب مقدار چربی قابل هضم چقدر است؟
1 -4 2/25 -3 3 -2 6/25 -1
121- انرژی جیرة گاو شیری هنگام نگهداری در مرتع نسبت به نگهداری در جایگاه چند درصـد افـزایش
مییابد؟
%70 تا 60 -1
% 20 تا 10 -2
درصد 100 تا 25 -3
%40 تا 20 -4
122- مقدار فیبر خام در جیره گاو شیری حداقل چند درصد است؟
15-10 -4 30-32 -3 17-18 -2 18-19 -1
123- کدام یک از مواد زیر در جیرة گاو شیری بکار نمیرود؟
1- اوره
2- محصولات فسفات آمونیوم
3- آمونیاکی
4- بیروت
124- حد مجاز مقدار TDS در گاو چقدر است؟
20000 -4 25000 -3 30000 -2 10000 -1
125- کدامیک از مواد زیر موجب افزایش چربی شیر میشوند؟
1- موننسین
2- پنی سیلین
3- بنتونیت
4- هیدروکسی متیونین

فیزیولوژی و آناتومی دام :
150- ادراك کدامیک از حیوانات زیر تیره رنگ است؟
1- خوك 2- اسب 3- گاو 4- گوسفند
151- ادرار در کدام ناحیه اسیدی میشود؟
DCT -2 PCT -1
3- لوله هنله 4- لوله های ادرارگیر
152- تنظیم مقدار آب ادرار تحت کنترل کدام بخش است؟
DCT -2 PCT -1
3- هنله 4- لوله های ادرار گیر
153- در کدامیک از حیوانات زیر لولۀ هنلۀ ادرار دیده میشود؟
Beaver -4 سگ -3 اسب -2 پرندگان -1
154- کدام اندام دارای رگهای لمفاوی نمیباشد؟
1- طحال 2- کبد 3- کلیه 4- قلب
155- سیاهرگ جگوجار درونی در کدامیک وجود دارد؟
1- گاو 2- اسب 3- خوك 4- گوسفند
156- پلاسمین چیست؟
1- پروتئینی در پلاسما برای انتقال مواد
2- از فاکتورهای لخته کنندة خون
3- آنزیم تجزیه کنندة فیبرین
4- موجب فشرده کردن لخته میشود

دانلود فایل کامل مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام …

10 ژوئن 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشداینک شما با جستجوی ((مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام)) وارد …
مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام | venusdl

8 مه 2018 … مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام on venusdl | سخن روز: هموطنان گرامی سلام.وقت بخیربا سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه …
مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

18 ژوئن 2018 … مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام: برای مطالعه پایان نامه های گذشته نیازی نیست به محل نگهداری آن ها بروید. کافی است پایان نامه خود …
دانلود مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام – dandelionfile

5 روز پیش … دانلود مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام، در قالب pdf و در 108 صفحه. توضیحات: این مجموعه تست شامل مجموعه تست دروس زبان عمومی و …
دانلود فایل کامل مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام …

8 مه 2018 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبا سلام حضور مشتریان گرامی. شما به صفحه اختصاصی مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش …